? Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach

III Konkurs Wiedzy o Gminie Spytkowice

W dniu 25 maja 2015r. w sali WDK Spytkowice odby si ju po raz trzeci Konkurs Wiedzy o Gminie Spytkowice. Wzili w nim udzia uczniowie klas IV-VI ze szk podstawowych z terenu naszej gminy. Do testu przystpio 18 uczniw, ktrzy zmierzyli si z pytaniami dotyczcymi Rady Gminy, Wjta Gminy, ich kompetencji, oraz znajomoci biecych wydarze odbywajcych si na terenie Gminy Spytkowice. Gwnym celem konkursu byo popularyzowanie wiedzy o samorzdzie lokalnym i Gminie Spytkowice. Zwycizcw ju znamy, jednak oni sami poznaj wyniki w dniu 31 maja 2015r. godz.. 14.30 podczas "Dnia Dziecka", ktry odbdzie si na placu przy DS Bachowice. Zapraszamy!!!                       

Gminny O¶rodek Kultury w Spytkowicach 2011 © switchprojekt