? Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach

PROTOKӣ
konkursu wielkanocnego "Baranki, zajczki - dekoracje wielkanocne" z dnia 27.03.2015r.

Celem konkursu byo kultywowanie tradycji wit Wielkanocnych, rozwj wraliwoci plastycznej i artystycznej, pogbienie wiedzy na temat symboli zwizanych z Wielkanoc, prezentacja twrczoci dzieci i modziey.
Do udziau w konkursie zgosiy si:
1. Zesp Szkolno-Przedszkolny w Bachowicach - 13 prac
2. Zesp Szkolno-Przedszkolny w Ryczowie - 13 prac
3. Zesp Szkolno-Przedszkolny w Spytkowicach - 9 prac
4. Punkt Filialny w Chaupkach - 6 prac
5. Szkoa Podstawowa Nr 2 w Spytkowicach - 12 prac
6. Szkoa Podstawowa w Miejscu - 9 prac
7. Niepubliczne Przedszkole "Promyczek" w Ryczowie - 5 prac
8. wietlica wiejska w Spytkowicach - 3 prace
Ogem - 70 prac

Komisja nagradzajc prace braa pod uwag pomysowo, staranno i samodzielno wykonania, oryginalno pomysu, zachowanie tradycyjnych motyww.
Jury w skadzie: Barbara Kaszuba, Jacek Mocniak, Ewa Byrska, Elbieta Wierdonek nagrodzio nastpujce osoby w odpowiednich grupach wiekowych:

gr. wiekowa I (przedszkola, kl."0") - praca rodzinna (dziecko/rodzic)
1. Matylda Brania - Niepubliczne Przedszkole "Promyczek" - I miejsce
2. Igor Masowski - SP Nr 2 w Spytkowicach - II miejsce
3. Maja Charnas - ZSP w Spytkowicach - III miejsce
4. Tomasz Karamaski - ZSP w Bachowicach - Wyrnienie
5. Julia Szarek - Niepubliczne Przedszkole "Promyczek" - Wyrnienie

gr. wiekowa II (klasy I-III)
1. Agata Sowa - Punkt Filialny Chaupki - I miejsce
2. Kornel Garus - SP Nr 2w Spytkowicach - II miejsce
3. Bartomiej Sieprawski - SP w Miejscu - III miejsce
4. Kamil Kawaler - ZSP w Ryczowie - Wyrnienie
5. Aleksandra abaj - wietlica wiejska w Spytkowicach - Wyrnienie
6. Lidia Sowa - Punkt Filialny Chaupki - Wyrnienie

gr. wiekowa III (klasy IV-VI)
1. Amelia Wrona - ZSP w Bachowicach - I miejsce
2. Magorzata Herma - SP w Miejscu - II miejsce
3. Julia Jdrocha - ZSP w Spytkowicach - III miejsce
4. Kacper Wdrzyk - ZSP w Ryczowie - Wyrnienie
5. Agata Warzecha - ZSP Bachowice - Wyrnienie
6. Natalia Dukaa - ZSP w Spytkowicach - Wyrnienie

Dzikujemy wszystkim modym artystom za pikne i pomysowe prace, a rodzicom i opiekunom za zachcenie ich do uczestnictwa.

                                

Gminny O¶rodek Kultury w Spytkowicach 2011 © switchprojekt