? Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach

PROTOKӣ
konkursu plastycznego "GWIAZDA BETLEJEMSKA" z dnia 16.12.2014r.

Celem konkursu byo rozwijanie uzdolnie plastycznych i wraliwoci estetycznej dzieci i modziey oraz przyblienie i zainteresowanie dzieci i modziey tradycj zwizan ze witami Boego Narodzenia.Do udziau w konkursie zgosiy si:
1. Zesp Szkolno-Przedszkolny w Bachowicach - 8 prac
2. Zesp Szkolno-Przedszkolny w Ryczowie - 17 prac
3. Zesp Szkolno-Przedszkolny w Spytkowicach - 10 prac
4. Punkt Filialny w Chaupkach - 2 prace
5. Szkoa Podstawowa Nr 2 w Spytkowicach - 10 prac
6. Szkoa Podstawowa w Miejscu - 3 prace
7. Niepubliczne Przedszkole "Promyczek" w Ryczowie - 6 prac
Ogem - 56 prac

Komisja nagradzajc prace braa pod uwag pomysowo, oryginalno oraz samodzielno wykonania, nawizanie do tradycji, kolorystyk, dekoracyjno i oglne wraenie estetyczne. Jury w skadzie: Alicja Kolasa, Jacek Mocniak, Katarzyna Mostowik, Elbieta Wierdonek postanowio przyzna nagrody nastpujcym osobom w odpowiednich grupach wiekowych:gr. wiekowa I (przedszkola, kl."0")
1. Irmina Wjcik SP w Miejscu - I miejsce
2. Micha Fryc ZSP w Ryczowie - II miejsce
3. Mikoaj Malona ZSP w Ryczowie - III miejsce
4. Micha Jdra ZSP w Ryczowie - Wyrnienie
gr. wiekowa II (klasy I-III)
1. Krystyna Sekua Punkt Filialny Chaupki - I miejsce
2. Stanisaw Dbski ZSP w Bachowicach - II miejsce
3. Bartomiej Sieprawski SP w Miejscu - III miejsce
4. Karolina Dzidek SP Nr 2 w Spytkowicach - Wyrnienie
gr. wiekowa III (klasy IV-VI)
1. Roksana Berniak SP Nr 2 w Spytkowicach - I miejsce
2. Oliwia Bratek ZSP w Spytkowicach - II miejsce
3. Natalia Dukaa ZSP w Spytkowicach - III miejsce
gr. wiekowa IV (gimnazja)
1. Weronika Sypua ZSP w Ryczowie - Wyrnienie

Dzikujemy wszystkim modym artystom za pikne i pomysowe prace oraz opiekunom za pomoc w ich wykonaniu !!!gwiazda betlejemska gwiazda betlejemska gwiazda betlejemska gwiazda betlejemska
gwiazda betlejemska gwiazda betlejemska gwiazda betlejemska gwiazda betlejemska
gwiazda betlejemska

Gminny O¶rodek Kultury w Spytkowicach 2011 © switchprojekt