? Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach

Dziaalno Gminnego Orodka Kultury

Gminny Orodek Kultury w Spytkowicach rozpocz swoj samodzieln dziaalno w lipcu 2000 roku.

Gminny Orodek Kultury jest samorzdow instytucj kultury, posiadajc osobowo prawn. Realizuje dziaania w dziedzinie upowszechniania kultury, edukacji kulturalnej i wychowania. Dziaalno GOK ma na celu promowanie i upowszechnianie kultury oraz aktywne zagospodarowanie wolnego czasu dla mieszkacw gminy Spytkowice. Podstawowymi celami GOK jest ksztatowanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych poprzez pozyskanie i przygotowanie spoeczestwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz wsptworzenia jej wartoci.

Do zada GOK naley organizowanie imprez artystycznych, rozrywkowo-rekreacyjnych, sportowych, wsppraca z organizacjami spoecznymi, szkoami majc na celu integracje dzieci i modziey z rnych rodowisk poprzez organizacje konkursw itp. Gminny Orodek Kultury organizuje zajcia i koa zainteresowania, ktre skupiaj modych i uzdolnionych mieszkacw naszej gminy.

GOK prowadzi samodzieln gospodark finansow w ramach posiadanych rodkw, dziaalno ta finansowana jest z dotacji budetu, dochodw uzyskiwanych z prowadzonej dziaalnoci statutowej, min.: wynajem pomieszcze i sprztu; realizacji imprez zleconych; prowadzenie zaj; dobrowolnych wpat osb fizycznych i prawnych.

Gminny O¶rodek Kultury w Spytkowicach 2011 © switchprojekt