? Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach

WYKAZ WOLONTARIUSZY XXVI FINAU WOP

OGOSZENIE

Wjt Gminy Spytkowice informuje
o moliwoci zwiedzania Muzeum Regionalnego
w Bachowicach w kad niedziel
w godz. od 14.00 do 17.00.
Grupy zorganizowane prosimy o wczeniejsz, telefoniczn rezerwacj terminu oraz godziny (tel. 33 8791555)Zachcamy modzie do udziau w warsztatach teatralnych.
Zajcia odbywaj si co dwa tygodnie (pitek 17.00 - 18.30)
- instruktor p. Dariusz Cywka.
Zainteresowanych zapraszamy (tel. 33 8791555)3/12/2017 - Wernisa wystawy "Postacie Muzeum Regionalnego w Bachowicach"

Wernisa wystawy "Postacie Muzeum Regionalnego w Bachowicach" oraz koncert gitarowy w wykonaniu uczniw Pastwowej Szkoy Muzycznej w Wadowicach byy inauguracj comiesicznych wydarze, ktre planujemy realizowa w Muzeum Regionalnym. Mamy nadziej, e spotkaj si one z zainteresowaniem mieszkacw i nie tylko.wicej...15/11/2017 - Protok eliminacji gminnych XVII Festiwalu Artystycznego "Talenty 2017"

W Eliminacjach uczestniczyo 56 dzieci i modziey. Gminny Orodek Kultury w Spytkowicach zgosi cznie 28 reprezentantw do udziau w XVII Festiwalu "Talenty 2017"wicej...18/09/2017 - Wspomnienia z wakacji

Chemia prosto z kuchni. Podczas warsztatw dzieci eksperymentoway uywajc rnych produktw, ktre s dostpne w kuchni, mi. in. mka ziemniaczana, mleko, ocet, ziemniaki dobieray odpowiednie skadniki i obserwoway zachodzce reakcje. Ponadto wykonyway uczestniczyy w zajciach robotyki. Z klockw lego ukaday kontener na mieci, ktry po podpiciu do komputera przyjmowa wirtualne odpady. Na zakoczenie zaj uczestnicy wykonywali pyn, z ktrego powstaway ogromne baki. Warsztaty inspiroway do samodzielnej i twrczej pracy, a jednoczenie byy wietn zabaw.

wicej...18/09/2017 - Wakacje w wietlicach wiejskich

W wakacyjnych zajciach na wietlicy uczestniczyo kilkanacioro dzieci. Kade spotkanie wypenione byo rnego rodzaju zabawam, chtnie podejmowanymi przez uczestnikw. Mona byo zagra w gr planszow, sprawdzi swoj pami podczas gry w memory oraz wiedz o wiecie w czasie 5 sekund! Wszyscy jednak doskonale wiedz, e siedzenie przy stoliku raczej nie kojarzy si z wakacjami, dlatego te wikszo zaj (o ile nie byy to zajcia plastyczne) odbywaa si w kole, czasem w zoo, a nawet w? samolocie! Tak, w te wszystkie niezwyke miejsca przenosilimy si za spraw naszej nieograniczonej wyobrani.

wicej...30/06/2017 - IV Prezentacje Artystyczne - "Kulturalne Pasje"

W pitkowe popoudnie zakoczylimy uroczycie sezon wszystkich zaj staych prowadzonych od wrzenia do czerwca w Gminnym Orodku Kultury w Spytkowicach. Uroczysto miaa charakter prezentacji artystycznych, muzycznych, wokalnych, tanecznych. Wystpy odbyway si w blokach tematycznych. Dzikowalimy instruktorom oraz wszystkim ktrzy odwiedzali nas w cigu roku szkolnego i odkrywali swoje pasje w naszej instytucji - Gminnym Orodku Kultury.

wicej...30/06/2017 - Dzie Dziecka 2017

Gminne obchody Dnia Dziecka ju od kilkunastu lat odbywaj si w naszej gminie. W tym roku piknik dla dzieci, a zarwno ich rodzin odby si na placu przy Muzeum Regionalnym w Bachowicach. By to soneczny dzie peen radoci, upominkw, zabaw i sodkich niespodzianek, ktry rozpocz si Msz w. dla dzieci i rodzicw w kociele parafialnym pw. Najwitszego Serca Pana Jezusa w Bachowicach. Odprawi j proboszcz tej parafii - ksidz Franciszek Jeleniaski.

wicej...09/06/2017 - Wizyta "Dziecicej Wadzy" w Urzdzie Gminy Spytkowice.

31 maja w Urzdzie Gminy Spytkowice zasiadaa "Dziecica Wadza" w skadzie: Wjt Gminy - Dagmara Bays, Przewodniczcy Rady Gminy - Jakub Bratek oraz Sekretarz Gminy - Aleksandra Stanek. Osoby te, to laureaci konkursu wiedzy o gminie Spytkowice. Wszyscy spotkali si w gabinecie Wjta Pana Mariusza Krystiana, gdzie z jego rk oraz Dyrektora Gminnego Orodka Kultury Pani Ewy Byrskiej otrzymali gratulacje, dyplomy i nagrody, ufundowane przez Firm K&K Kamil Bays.

wicej...30/05/2017 - IX Dziecicy Festiwal Piosenki "O Pluszowego Misia"

W sobotni poranek 27 maja br. w sali WDK Spytkowice odby si IX Dziecicy Festiwal Piosenki "O Pluszowego Misia". Swoje umiejtnoci wokalne prezentoway dzieci, z przedszkoli, klas 0 - I oraz klas I - III.
Popisy modych wokalistw byy oceniane przez jury w skadzie: Pani Katarzyna Szybisty, Pani Bogumia Kowalczyk, Pan Janusz Majcherek.

wicej...30/05/2017 - PROTOKӣ V KONKURS WIEDZY O GMINIE SPYTKOWICE

W poniedziaek 29 maja 2017r. o godz. 10.00 w sali WDK Spytkowice odby si V Konkurs Wiedzy o Gminie Spytkowice dla uczniw z klas IV-VI, ktrego celem byo poszerzenie wiedzy o samorzdzie lokalnym i Gminie Spytkowice, propagowanie jego dziaa wrd dzieci i modziey, ksztatowanie postaw obywatelskich, pobudzanie i rozwijanie zainteresowa sprawami publicznymi. Organizatorami konkursu by Gminny Orodek Kultury oraz Wjt Gminy w Spytkowicach.

wicej...13/04/2017 - Tradycja Wielkanocna

Po raz kolejny w sobotnie popoudnie poprzedzajce Niedziel Palmow spotkalimy si na uroczystoci "Tradycja Wielkanocna". Bogactwo wit Wielkanocnych skania nas do tego, aby podczas wsplnych spotka wspomina nasze lokalne tradycje.

wicej...13/04/2017 - Warsztaty Wielkanocne

Do wit Wielkanocnych mielimy okazj przygotowa si podczas warsztatw, ktre odbyy si 6 kwietnia w Gminnym Orodku Kultury. Podczas dwugodzinnego spotkania dzieci robiy zajczki, koszyczki, a take kolorowe pisanki z uyciem atwo dostpnych materiaw. W efekcie powstay bardzo adne dekoracje, ktre bd zdobi mieszkania uczestnikw.

wicej...12/04/2017 - Wyniki konkursu plastycznego pt. "WITRA WIELKANOCNY"

Celem konkursu byo propagowanie tradycji zwizanej z tematyk wit Wielkanocnych oraz rozwj wraliwoci plastycznej i artystycznej.Komisja nagradzajc prace braa pod uwag pomysowo, staranno i samodzielno, oryginalno pomysu i zachowanie tradycyjnych motyww. Jury w skadzie: Barbara Kaszuba, Alicja Kolasa, Elbieta Wierdonek postanowio przyzna nagrody nastpujcym osobom...

wicej...01/03/2017 - Ferie 2017 w wietlicach

Od 30 stycznia do 10 lutego w wietlicy wiejskiej w Bachowicach i w Miejscu odbyway si zajcia, majce na celu zorganizowanie czasu wolnego dzieciom podczas ferii zimowych. W pierwszym tygodniu uczestnicy, dziki wsplnym grom i zabawom integracyjnym mogy si ze sob pozna. Dzieciakom najwicej radoci sprawiay gry pt; "Pdzce wie" oraz "Owczy pd" oraz zabawy: "Saatka owocowa", "pomidor" z wykorzystaniem chusty animacyjnej Klanza. Nie obyo si bez prac plastyczno - technicznych, w ktrych dzieci chtnie wykonyway ozdoby karnawaowe, czapeczki oraz maski. W kolejnych dniach odby si konkurs Mini Playback Show, w ktrym naladowalimy sawnych artystw, midzy innymi: Sylwi Grzeszczak, ukasza Mroza oraz Joanne Klepko. Jury wyonio zwycizc i wrczyo upominki.

wicej...01/03/2017 - Ferie 2017 w GOK

Gminny Orodek Kultury w Spytkowicach w czasie tegorocznych ferii zimowych zorganizowa dla dzieci interesujce zajcia, ktre pozwoliy spdzi ten czas wolny w ciekawy sposb. Oprcz propozycji, ktre oferowalimy w wietlicach wiejskich (warsztaty plastyczne, turnieje, gry, zabawy, itp.) zorganizowalimy: spektakl teatralny, wycieczk, dzie z filmem, bal karnawaowy oraz warsztaty edukacyjne. Propozycje te spotkay si z bardzo duym zainteresowaniem.

wicej...14/2/2017 - Kampania informacyjna ?LSR w 2017?

Stowarzyszenie Dolina Karpia zaprasza wszystkich potencjalnych wnioskodawcw na spotkania informacyjne, ktre odbd si w dniach: 15 lutego, 28 lutego, 22 marca i 5 kwietnia 2017 roku w siedzibie Stowarzyszenia Dolina Karpia w Zatorze, ul. Rynek 2.
Stowarzyszenie Dolina Karpia w ramach Kampanii informacyjnej na temat naborw planowanych w biecym roku "LSR w 2017", zaprasza wszystkich potencjalnych wnioskodawcw na spotkania informacyjne, ktre odbd si w dniach: 15 lutego, 28 lutego, 22 marca i 5 kwietnia 2017 roku w siedzibie Stowarzyszenia Dolina Karpia w Zatorze, ul. Rynek 2.


wicej...19/01/2017 - Warsztaty - upominki dla babci i dziadka

Z okazji wita naszych kochanych bab i dziadkw w dniu 19 stycznia w Gminnym Orodku Kultury w Spytkowicach odbyy si warsztaty. Dzieci wykonyway kolorowe kubeczki w ktrych umieciy kolorowe kwiaty oraz lampioniki, ktre w efekcie byy piknymi upominkami, a wiadomo, e prezenty wykonane przez ukochane wnuki ciesz ogromnie.

wicej...24/01/2017 - Koncert Kold i Pastoraek "Muzyka czy pokolenia"

W niedzielne popoudnie mielimy okazj by uczestnikami piknego wydarzenia kulturalnego, a mianowicie Koncertu Kold i Pastoraek "Muzyka czy pokolenia". Mio nam, byo goci Ksidza Dziekana Jzefa Piwowarskiego - Proboszcza Parafii Rzymsko-Katolickiej w Spytkowicach, Ksidza Profesora Jana Szczepaniaka, Pana Ryszarda Mroza - Radnego Powiatu Wadowickiego, Pani Mari Mrz - Dyrektora Zespou Szkolno-Przedszkolnego w Spytkowicach, Pani Grayn Staczyk - Radn Rady Gminy Spytkowice a zarazem Sotysa wsi Miejsce, Pana Andrzeja Podolskiego - Radnego Rady Gminy Spytkowice oraz Pani Helen Mamo - Sotysa wsi Spytkowice.

wicej...15/01/2017 - WOP 2017

W tym roku rwnie bylimy z WOP. Dziki Waszej ofiarnoci w gminie Spytkowice udao si zebra 17.028,09 z. Na ulicach kwestowao 16 wolontariuszy z ZSP w Bachowicach, ZSP w Ryczowie oraz ZSP w Spytkowicach, ktrzy w swoich miejscowociach zebrali kwoty: Bachowice 3.269,70 z, Ryczw 5.242,03 z, Spytkowice 8.516,36 z.

wicej...14/01/2017 - VI Gminny Przegld Kold i Pastoraek

Konkurs Kold i Pastoraek rozgrywany jest w kategorii solistw oraz zespow i duetw. Celem przegldu byo podtrzymywanie w modym pokoleniu tradycji koldowania, poznanie nieznanych i zapomnianych polskich kold i pastoraek. Wraz z uczestnikami przegldu, opiekunami suchalimy prezentacji scenicznych, ktre nagradzane byy przez publiczno brawami.

wicej...21/12/2016 - Protok z konkursu literackiego "witeczny czas"

Celem konkursu byo inspirowanie dzieci i modziey do twrczoci literackiej, dzielenie si osobistymi przemyleniami zwizanymi ze witami Boego Narodzenia, ksztatowanie umiejtnoci pisania. Przedmiotem natomiast napisanie wiersza wasnego autorstwa o tematyce zwizanej ze witami Boego Narodzenia

wicej...19/12/2016 - Protok konkursu plastycznego "SZOPKA BOONARODZENIOWA"

Celem konkursu byo kultywowanie tradycji wit Boego Narodzenia, prezentacja szopki boonarodzeniowej jako elementu kultury chrzecijaskiej i narodowej oraz prezentacja i popularyzacja plastycznej twrczoci wrd dzieci.

wicej...7/12/2016 - Wizyta w. Mikoaja w Klubie Krasnala

Wizyta witego Mikoaja to oczekiwany dzie przez wszystkie dzieci. Brak biaego puchu nie zmyli Mikoaja i przyby na nasze spotkanie 7 grudnia 2016.

wicej...7/12/2016 - Mikoajkowy spektakl pt. "Co si stao z Mikoajem?"

Mikoajki to dzie wyjtkowy, szczeglnie dla dzieci. Tak te byo i w tym roku w naszym Orodku Kultury. W sobotnie popoudnie, podczas spektaklu w wykonaniu Teatru TAK, dowiedzielimy si, co si stao z Mikoajem.

wicej...14/11/2016 - Protok z eliminacji w kategorii plastyka w ramach XVI Festiwalu Artystycznego "TALENTY 2016"

W kategorii plastyka w eliminacjach gminnych zostay nagrodzone oraz wytypowane do eliminacji powiatowych nastpujce osoby...

wicej...10/11/2016 - Konkurs "1050 Rocznica Chrztu Polski"

Tematem konkursu byo wykonanie plakatu nawizujcego do 1050-tej Rocznicy Chrztu Polski.Celem natomiast rozbudzanie uczu patriotycznych wrd dzieci i modziey, przypomnienie dzieciom i modziey poprzez twrczo plastyczn wanych wydarze historycznych tj. 1050 rocznic Chrztu Polski, rozwj wraliwoci i wyobrani artystycznej, a take ksztacenie wartoci moralnych, patriotycznych i obywatelskich uczniw, jako wanego czynnika wychowawczego integrujcego wspczesne pokolenie Polakw.

wicej...28/10/2016 - III Modzieowy Festiwal "O Zot Nutk"

W dniu 28 padziernika 2016r. odby si III Modzieowy Festiwal Piosenki "O Zot Nutk", ktrego uczestnikami byli uczniowie klas IV-VI i gimnazjw. Konkurs mia na celu propagowanie kultury muzycznej, wymian pomysw, dowiadcze i umiejtnoci wokalnych, ksztatowanie umiejtnoci wspzawodnictwa oraz promocj modych talentw.

wicej...24/10/2016 - Protok z konkursu literackiego pt. "Sowem pisane"

Celem konkursu byo zachcenie utalentowanych dzieci i modzie do pisania i prezentowania wasnej twrczoci literackiej, rozwijanie wyobrani i wraliwoci modych autorw, a take popularyzowanie ich twrczoci.

wicej...12/10/2016 - Protok z konkursu recytatorskiego pt. "wiat poezji"

W konkursie recytatorskim zostay nagrodzone oraz wytypowane osoby do eliminacji powiatowych w ramach XVI Festiwalu Artystycznego "TALENTY 2016"

wicej...30/9/2016 - Protok z konkursu - Przeprowadzenie przez placwk owiatow wywiadu pt. "Go w dom"

Celem konkursu by dialog, wzmocnienie wizi oraz integracja z uczestnikami wiatowych Dni Modziey.

wicej...2/9/2016 - Gminne Doynki 2016

Od wielu lat, pikna tradycja Gminnych Doynek jest kontynuowana w naszej Gminie. T niepowtarzaln atmosfer wita plonw rozpoczlimy od Mszy w. Dzikczynnej w kociele parafialnym w Ryczowie, koncelebrowanej przez proboszcza parafii Ryczw ks. Adama Ogiego, proboszcza parafii Bachowice ks. Franciszka Jeleniaskiego, podczas ktrej Homili wygosi ks. profesor Jan Szczepaniak.

wicej...31/8/2016 - Sprawozdanie z pracy wietlic w Miejscu i Spytkowicach

Wszystkie zajcia rozwijay zainteresowania i zdolnoci uczestnikw. Pierwsze zajcia miay charakter zapoznawczo - integracyjny. Wszyscy wyrazili swoje oczekiwania podczas zaj a take obszary nauki i sztuki, ktre s dla nich interesujce. Zgodnie z tym zosta ustalony plan na cay miesic. Z racji pokrycia si zda dzieci w obu wietlicach, realizacja tematw bya taka sama w obu placwkach.

wicej...31/8/2016 - Sprawozdanie z pracy wietlicy wiejskiej w Pwsi

Na zajciach uczestnicy dowiedzieli si jak moemy wykorzystywa surowce wtrne. Wyjanilimy sobie pojcie recyklingu oraz konieczno dbania o przyrod. Uczestnicy dowiedzieli si jaki zwizek z ekologi ma oszczdzanie wody czy prdu. Wykonalimy z plastikowej butelki kwiatka w doniczce. Przeprowadzono rwnie turniej z wiedzy o ekologii i o sposobach wykorzystania surowcw wtrnych.

wicej...31/8/2016 - Sprawozdanie z pracy wietlicy wiejskiej w Ryczowie i Bachowicach

Podczas zaj w wietlicy wiejskiej w Bachowicach, jak i w Ryczowie byyorganizowane zajcia dwa razy w tygodniu, ktre trway 3 godziny. Rodzice mogli przyprowadza dzieci, zapewniona bya opieka oraz organizowane zajcia, ktre miay na celu rozwj zainteresowa dzieci oraz integracj rodowiska.

wicej...31/8/2016 - Poegnanie wakacji - impreza plenerowa

31 sierpnia na zakoczenie wakacyjnych chwil beztroski przygotowalimy dla dzieci wiele atrakcji, z ktrych chtnie korzystay. Przy budynku WDK w Ryczowie zrobio si wesoo. Uczestnicy zabawy chtnie korzystay z dmuchanych zjedalni i skakacy.

wicej...26/8/2016 - "Artystyczne Lato"

W minione wakacji w ramach programu "Artystyczne lato" zostay zorganizowane zajcia plastyczno - techniczne. Tematem przewodnim pierwszych warsztatw byy ptaszki. Kade dziecko miao moliwo uszycia ptaszka z materiau, a nastpnie wypchania go wat oraz ozdobienia kolorowymi koralikami. Efekt kocowy by wspaniay. Dzieci przypisay im imiona oraz rol, dziki czemu moglimy odegra krtkie inscenizacje.

wicej...26/8/2016 - Plenerowe rytmy w Pwsi

Zabawa rozpocza si rozgrzewk taneczn, dzieci machay rkami, krciy bioderkami, a nogi nieomal same podskakiway. Taka rozgrzewka sprawia, e kolejne propozycje zachcay do zabawy. Nastpnie przyszed czas na nauk ukadu tanecznego, ktrego kroki uczestnicy starannie powtarzali za Pani Ul. Najlepiej taczce osoby zostay udekorowane.

wicej...21/8/2016 - Wyjazd do Spytkowic w powiecie nowotarskim na Doynki Gminne

W roku biecym korzystajc z zaproszenia wadz gminy Spytkowice (powiat nowotarski) delegacja wraz z zespoem tanecznym "Fantazja" dziaajcym przy Gminnym Orodku Kultury Spytkowicach pojechaa na uroczystoci doynkowe. Przyjechalimy pod koci na Msz w., gdzie przed licznym kocikiem zostalimy serdecznie przywitani przez Wjta Gminy - Pana Ryszarda Papanek.

wicej...19/8/2016 - Wyjazd do Krakowa

W pikny soneczny dzie 19 sierpnia wybralimy si na wycieczk po Krakowie. Zwiedzanie rozpoczlimy na placu Matejki, gdzie przywita nas przewodnik ubrany w redniowieczny stj. Tutaj zacz si pocztek drogi Krlewskiej. Nastpnie przeszlimy do Barbakanu i na Mury miejskie, tam dzieci przebray si w stroje redniowieczne, chopcy stali si rycerzami a dziewczynki ksiniczkami. Po wysuchaniu ciekawych historii o tym miejscu, odbya si walka na piankowe miecze.

wicej...16/8/2016 - Plenerowe rytmy w Miejscu

Pomimo niezbyt duej frekwencji, dzieci ktre zechciay wzi udzia w zabawie, bardzo wesoo spdziy wolny czas. Impreza miaa charakter olimpiady sportowej, w ktrej uczestnicy wykazywali si sprawnoci ruchow, a przy okazji dobrze si bawiy.

wicej...12/8/2016 - Wyjazd do Gospodarstwa Agroturystycznego "Na Rozstajach"

Chocia miejsce to znajduj si w naszej gminie nie kady mia tam okazj by i podziwia jego uroki. Powiew swojskiego klimatu i cisz mona poczu w Gospodarstwie Agroturystycznym "Na Rozstajach" w Lipowej u Pana Franciszka Dziaowego. Waciciel przywita nas bardzo serdecznie i zaprosi do ogrodu w ktrym miecia si dua altana i oczko wodne. Dzieci nie mogy odej od zwierzt, ktre podchodziy, aby je pogaska czy nakarmi.

wicej...11/8/2016 - Wakacyjny turniej wietlicowy

Wakacyjny turniej, w ktrym bray udzia druyny ze wietlic wiejskich: Spytkowice, Miejsce, Ryczw i Pwie obfitowa w rnego rodzaju konkurencje. Uczestnicy walczyli dzielnie zmagajc si z kolejnymi zadaniami.

wicej...05/8/2016 - Wycieczka do zoo w Krakowie

W dniu 5 sierpnia dzieci z terenu gminy Spytkowice wyjechay na wycieczk do Ogrodu Zoologicznego w Krakowie. Pogoda w tym dniu bya bardzo adna. Ju w autokarze toczyy si rozmowy o czekajcym nas spotkaniu ze zwierztami. Na miejscu czeka na nas przewodnik. Chodzc alejkami obserwowalimy mieszkacw zoo oraz ich zachowanie. Suchalimy o panujcych tam obyczajach i yciu zwierzt.

wicej...25/7/2016 - "Plenerowe rytmy" w Spytkowicach

20 lipca na stadionie sportowym "Astra" Spytkowice odbyy si drugie "Plenerowe rytmy". Tym razem pogoda nam dopisaa i moglimy zrealizowa nasz imprez na wieym powietrzu. Animatorka "abka" zaprosia wszystkie dzieciaki do ozdabiania doniczek, w ktrych potem sadziy kwiatki i drzewka. Nastpnie uczestnicy zaj tworzyli eko obrazy. Najwicej czasu musieli powieci na wyklejanie z naturalnych skadnikw tj. kleju zrobionego z mki i wody, oraz papieru toaletowego piknych obrazw na drzewie.

wicej...19/7/2016 - Wyjazd do Wadowickiego Centrum Kultury na film "Zoty Ko"

W dniu 13 lipca pierwszy wyjazd jaki zaplanowalimy dla dzieci podczas wakacji, by do Wadowickiego Centrum Kultury na film pt. "Zoty Ko". Uczestnikami byo 29 osb, wrd nich byli rwnie doroli, babcie i mamy. Gdy dojechalimy na miejsce do Centrum Kultury wszystkie dzieciaki z niecierpliwoci czekay w kolejce przed sklepikiem, aby zaopatrzy si przed seansem w popcorn, elki i inne sodkoci. Nastpnie usiedlimy wygodnie w fotelach przed ekranem, zgasy wiata i zacz si seans.

wicej...12/7/2016 - Plenerowe rytmy - "Witaj lato"

"Plenerowe rytmy" rozpoczlimy imprez w dniu 6 lipca, ktra pomimo niezbyt adnej pogody, odbya si pocztkowo w sali DS w Bachowicach. Do sali przybyy dzieci, animator "abka" zaprosia wszystkich do stolikw penych sodkich czekoladowych serduszek, pierniczkw, biszkopcikw, kolorowych cukiereczkw. Chtne dzieci podczas warsztatw pt. "Kuchcikowo" samodzielnie i z wasnym pomysem ozdabiay pierniczki, biszkopciki, z ktrych powstaway umiechnite buki, kolorowe serduszka i wesoe keczka.

wicej...4/7/2016 - III Prezentacje Artystyczne - "Kulturalne Pasje

Czerwiec to miesic, w ktrym wszystkie dzieci kocz rok szkolny, take Gminny Orodek Kultury w Spytkowicach zakoczy 24 czerwca 2016r. sezon wszystkich zaj kulturalnych prowadzonych od wrzenia do czerwca. Sala DS w Bachowicach wypenia si po brzegi, zarwno uczestnikami oraz ich bliskimi. Caa uroczysto miaa charakter wystpw tanecznych, wokalnych, muzycznych, artystycznych prezentowanych przez ok. 180 uczestnikw.

wicej...27/6/2016 - VIII Dziecicy Festiwal "O Pluszowego Misia"

W dniu 11 czerwca 2016r. w sali WDK Spytkowice odby si po raz smy Dziecicy Festiwal Piosenki "O Pluszowego Misia". Swoje umiejtnoci wokalne prezentoway dzieci, z przedszkoli, klas "0" oraz klas I-III. Gwnym celem festiwalu byo stworzenie uzdolnionym muzycznie dzieciom zaprezentowanie si na scenie i pokazanie swojego talentu, promowanie polskiej piosenki oraz wymiana dowiadcze i pomysw w pracy z dziemi.

wicej...19/6/2016 - "LSR w 2016" - Kampania informacyjna

Stowarzyszenie Dolina Karpia rozpoczyna wdraanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Spoeczno na lata 2014-2020 dla obszaru Doliny Karpia. Dnia 17 maja br. w Urzdzie Marszakowskim Wojewdztwa Maopolskiego, Wicemarszaek Stanisaw Sorys wrczy przedstawicielom Stowarzyszenia, Panu Franciszkowi Saaciakowi - Prezesowi, oraz Pani Katarzynie Solarskiej - Przewodniczcej Radzie Stowarzyszenia, umow o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spoeczno.


wicej...02/6/2016 - Dzie Dziecka 2016 i Dzie Otwarty Urzdu Gminy

Tegoroczne obchody "Dnia Dziecka" tradycyjnie, jak co roku rozpoczy si msz w. dla dzieci i rodzicw w Kociele Parafialnym w Spytkowicach, po ktrej wszyscy udali si kolorow ciuchci na stadion sportowy. Tam czekao na dzieci wiele atrakcji. Jedn z nich by oczywicie kolorowy dmuchany plac zabaw, stoiska z animacjami: balonowe zwierzaki i malowanie buziek. Nie brakowao rwnie sodkoci takich, jak wata cukrowa czy lody. Wszystkie atrakcje dla dzieci w tym dniu byy bezpatne.

wicej...02/6/2016 - Konkurs wiedzy o gminie

W poniedziaek 23 maja 2016r. o godz. 10.00 w sali WDK Spytkowice odby si IV Konkurs Wiedzy o Gminie Spytkowice dla uczniw z klas IV-VI, ktrego celem byo poszerzenie wiedzy o samorzdzie lokalnym i Gminie Spytkowice, propagowanie jego dziaa wrd dzieci i modziey, ksztatowanie postaw obywatelskich, pobudzanie i rozwijanie zainteresowa sprawami publicznymi. Organizatorami konkursu by Wjt Gminy oraz Gminny Orodek Kultury w Sytkowicach.

wicej...19/5/2016 - "LSR w 2016" - Kampania informacyjna

17 583 000,00 z bdzie miaa do rozdysponowania Lokalna Grupa Dziaania Stowarzyszenie Dolina Karpia. W ramach Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich otrzymaa 6 650 000,00 z oraz w ramach Programu Operacyjnego RYBY 10 500 000,00 z . Ponadto otrzymaa na wdraanie projektw wsppracy 133 000,00 z w ramach PROW oraz 300 000,00 z w ramach PO RYBY.


wicej...18/5/2016 - Dni otwarte Funduszy Europejskich

Dni Otwarte FE na obiekcie Centrum Sportu i Rekreacji w Ryczowie mona zaliczy do udanych. Obiekt, ktrego budowa bya wspfinansowana z Unijnego Programu, jest niewtpliwie godny pozazdroszczenia. rodki te pochodziy z Programu Operacyjnego Ryby. T cz pienidzy Gmina pozyskaa za porednictwem Lokalnej Grupy Dziaania "Dolina Karpia".

wicej...6/4/2016 - "Poezja i muzyka w yciu witego Jana Pawa II"

Sobota 2 kwietnia bya dniem 11 rocznicy mierci witego Jana Pawa II. Wtedy to w kociele parafialnym pw. w. Katarzyny Aleksandryjskiej w Spytkowicach zosta zorganizowany koncert dobroczynny "Poezja i muzyka w yciu witego Jana Pawa II", ktrego mielimy okazj by wsporganizatorami. To pikne wydarzenie w ktre zaangaowao si wiele osb z rnych rodowisk, zarwno profesjonalistw jak i amatorw, spotkao si z duymi wyrazami uznania.

wicej...24/3/2016 - Przygotowania do wit Wielkanocnych w Klubie Krasnala

Przygotowania do wit Wielkanocnych odbyy si take w Klubie Krasnala. Nasi mali uczestnicy przy pomocy rodzicw i cioci Klaudii wykonywali liczne zajczki.

wicej...24/3/2016 - Tradycja Wielkanocna 2016

W sobotnie popoudnie spotkalimy si na uroczystoci pn. "Tradycja Wielkanocna", ktra wpisaa si ju w naszej gminie, w kalendarz staych imprez. Wsppraca z lokalnymi Koami Gospody Wiejskich oraz Zwizkiem Emerytw i Rencistw pozwolia na pokazanie bogatego dziedzictwa, tradycji kulinarnych i nie tylko, ktre zwizane s ze witami wielkanocnymi.

wicej...18/3/2016 - Konkurs plastyczny "Kartka Wielkanocna"

Celem konkursu byo kultywowanie tradycji wit Wielkanocnych, rozwj wraliwoci plastycznej i artystycznej, pogbienie wiedzy na temat symboli zwizanych z Wielkanoc. Komisja nagradzajc prace braa pod uwag pomysowo, staranno oraz samodzielno, oryginalno pomysu, zachowanie tradycyjnych motyww.

wicej...4/2/2016 - Warsztaty artystyczne pt. "Drewniana pracownia"

Warsztaty artystyczne pt. "Drewniana pracownia" to kolejne dziaania zaproponowane przez GOK w okresie ferii. Obecne na zajciach dzieci miay okazj dowiedzie si ciekawych rzeczy o drewnie i jego wykorzystaniu. Po interesujcej prelekcji uczestnicy w kreatywny sposb ozdabiali drewniane deseczki. Prace wykonywali przy uyciu odpowiednich farb, a efekty wizualne byy bardzo ciekawe.

wicej...4/2/2016 - "Zabawy z filcem" - warsztaty wykonywania pirnikw z filcu

28 stycznia w wietlicy wiejskiej w Pwsi odbyy si warsztaty wykonywania pirnikw z filcu. Kady uczestnik wybiera sobie materia w odpowiadajcym mu kolorze oraz dodatki, ktrymi mia by ozdobiony pirnik. Po przygotowaniu materiaw, poszczeglne czci byy zszywane na maszynie przez opiekunk, a dzieci w tym czasie gray w gry planszowe, pik, ukaday klocki, puzzle, rozwizyway amigwki.

wicej...4/2/2016 - Bal karnawaowy

Czas karnawau zachci rwnie nas do zorganizowania balu. W piknie udekorowanej sali gocilimy dzieci przebrane w pomysowe stroje. Przy dwikach najwikszych przebojw, prezentowanych przez DJ Kotka, wszyscy bawili si doskonale. W przerwach miedzy tanecznymi plsami animatorzy zachcali dzieci do ciekawych zabaw, w ktrych wszyscy chtnie brali udzia.

wicej...27/1/2016 - Wyjazd do parku rozrywki FamilyFan w Owicimiu

Kilkunastoosobowa grupa dzieci z naszej gminy wraz z opiekunami pojechaa w ramach zaj feryjnych do parku rozrywki FAMILY FAN. W upragnionej sali zabaw przywitaa nas mia pani oznajmiajc o zasadach jakie panuj podczas pobytu w teje sali. Nastpnie udalimy si do szatni gdzie po zdjciu wierzchniej odziey i obuwia ruszylimy do zabawy. Niezwyk frajd okazaa si ogromna konstrukcja skadajca si z labiryntu przej, zjedalni, trampolin, basenw z pieczkami, itp...

wicej...27/1/2016 - Warsztaty edukacyjno-ywieniowe pt. "W kolorowym wiecie herbaty"

W dniu 22 stycznia 2016r. zostay zorganizowane warsztaty na temat herbaty. Dzieci zapoznay si z jej histori, czyli jak powstaje, z jakiego kraju pochodzi. Poszerzyy swoj wiedz na temat rnych rodzajw herbat, o ktrych jeszcze nie syszay, a take dowiedziay si ktra z nich jest najzdrowsza. Mogy sprbowa rnych herbat, od najpopularniejszej czarnej po herbat rooibos, jednak najbardziej smakowaa im ta owocowa.

wicej...27/1/2016 - Wyjazd do kina Centrum oraz wizyta w JRG PSP Andrychw

Kolejn atrakcj, ktr przygotowa Orodek Kultury na czas ferii by wyjazd do Andrychowa i Wadowic. Odwiedzilimy Jednostk Ratowniczo-Ganicz Pastwowej Stray Poarnej w Andrychowie. Tam druhowie przedstawili nam projekt edukacyjny "Bezpieczny Dom". Mielimy moliwo zapozna si z aspektami bezpiecznych zachowa, ktre powinnimy zna i umie zastosowa w sytuacji zagroenia.

wicej...27/1/2016 - Pamitamy o Dniu Babci i Dziadka

20 stycznia, tym razem w wietlicy w Ryczowie odbyy si warsztaty pt. "Pamitaj o Dniu Babci i Dziadka. Dzieci, ktre wziy udzia w zajciach robiy pamitki dla swoich kochanych bab i dziadkw. Prace wykonywane byy bardzo starannie, gdy miay trafi nazajutrz w rce ukochanych solenizantw.

wicej...26/1/2016 - Filmy ogldamy, mio czas spdzamy

Drugi dzie ferii zimowych w Gminnym Orodku Kultury w Spytkowicach by dniem, w ktrym kilkunastoosobowa grupa dzieci spotkaa si na projekcji filmu "Kraina lodu". W przyciemnionej sali zajadajc si popcornem w skupieniu ledzili losy bohaterw.

wicej...26/1/2016 - Turniej gier logicznych

W poniedziaek 18-ego stycznia rozpoczy si ferie zimowe. My zaczlimy t zimow przerw w nauce, turniejem gier logicznych, ktre odbyy si w wietlicy w Bachowicach. W zabawie wzio udzia 15 dzieci.

wicej...13/1/2016 - 24 FINA WOP w naszej gminie

10 stycznia 2016 r. w naszej Gminie po raz kolejny zagraa WOP, na ulicach kwestowao 21 wolontariuszy z ZSP w Bachowicach, z ZSP w Ryczowie oraz z ZSP w Spytkowicach. W tym roku za zebrane pienidze zostanie zakupiony sprzt medyczny dla oddziaw pediatrycznych i dla godnej opieki ludzi w podeszym wieku. cznie wolontariusze zebrali 15.458,58 z. (Spytkowice 7.682,55 z, Ryczw 4.568,50 z, Bachowice 3.207,53 z). Podczas kwestowania najwiksz kwot w wysokoci 2.097,24 z zebraa Eliza Grabarczuk z Zespou Szkolno-Przedszkolnego w Spytkowicach.

wicej...13/1/2016 - Koncert Kold i Pastoraek

W niedzielne popoudnie w sali WDK Spytkowice licznie zebrali si mieszkacy, ktrzy przyszli posucha zespow dziaajcych przy Gminnym Orodku Kultury w Spytkowicach pod kierownictwem instruktora Roberta Budzynia.
Koncert kold i pastoraek pt. "Muzyka czy pokolenia" odby si ju po raz drugi. Tym razem by to koncert charytatywny na rzecz mieszkanki Spytkowic - Pauliny Tomskiej, ktra bya z nami.

wicej...13/1/2016 - Gminny Przegld Kold i Pastoraek

9 stycznia w sali WDK Spytkowice zebray si dzieci, ktre ju po raz pity uczestniczyy w Gminnym Przegldzie Kold i Pastoraek. Razem z nim przyszli rwnie opiekunowie i rodzice. Nad przebiegiem konkursu czuwao jury w osobach Pani Bogumia Kowalczyk - dyrygent, instruktor zespow wokalnych i instrumentalnych, nauczyciel rytmiki oraz gry na instrumentach klawiszowych, pedagog muzyczny. Swoj muzyczn pasj udowodnia cakiem niedawno, wydajc wraz z zespoem Attacca pyt na ktrej mieci si 12 polskich i zagranicznych kold.

wicej...13/1/2016 - Przegld Kold i Pastoraek w Zatorze

W sobot 9 stycznia 2016 roku, po raz kolejny odby si Przegld Kold i Pastoraek w Zatorze. Wzili w nim udzia podopieczni Pana Roberta Budzynia, ktry prowadzi zajcia wokalne w Gminnym Orodku Kultury w Spytkowicach. Konkurs ten cieszy si ogromn popularnoci a osoby uczce si w naszym Orodku Kultury zostay dostrzeone przez jury.

wicej...28/12/2015 - Konkursy Boonarodzeniowe

Boe Narodzenie i czas przygotowa do wit to najpikniejszy okres w caym roku. Ten czas rwnie w Orodku Kultury by okazj do przypomnienia sobie o witecznych tradycjach. Zorganizowane byy konkursy, ktre pokazay, i te tradycje bardzo dobrze s znane zarwno przez tych najmodszych, ktrzy podczas druynowych zmaga wietnie zmierzyli si z zadaniami wskazanymi w poszczeglnych rundach. Rwnie nieco starsi uczniowie w piknych opowiadaniach pokazywali swoje dojrzae przemylenia i refleksje zwizane z Boym Narodzeniem.

wicej...16/12/2015 - Mikoajki w Klubie Krasnala

Rwnie w Klubie Krasnala te najmodsze dzieci oczekiway na przyjcie Mikoaja, ktry je nie zawid. Przygotowania do tego wydarzenia miay miejsce ju wczeniej, maluchy na spotkaniach uczyy si wierszy i pieway piosenki. eby nie byo smutno witemu, dzieci przygotoway te pikne rysunki.

wicej...16/12/2015 - Mikoajki

Dowodem na to, e dzieci w naszej gminie s bardzo grzeczne, by dzie w ktrym odwiedzi je w.Mikoaj. W sali Gminnego Orodka Kultury liczna grupa z wielkim zainteresowaniem uczestniczya w programie pt. "Wyczaruj Mikoaja", ktry opiera si na iluzji i magii. Pokaz by interaktywn zabaw czarami. Magik zaprasza dzieci do wsplnego czarowania, wykonywania sztuczek w ktre dzieci si bardzo angaoway.

wicej...15/11/2015 - Hallowen

W ostatnim tygodniu padziernika w godzinach popoudniowych odbyy si zabawy halloweenowe w wietlicach wiejskich. Przyszy na nie dzieci, ktre wykazay si niezwyk kreatywnoci w przygotowaniu przebra. W trakcie zabawy wykonyway i dekoroway swoje lampiony oraz bray udzia w "strasznych" konkurencjach, min.: mumie, przejcie przez bagno, malowanie na balonach strasznej twarzy, taniec z miot, wietlny krg.

wicej...

15/11/2015 - XV Festiwal Artystyczny "TALENTY 2015" - wokal

Protok z eliminacji gminnych w kategorii wokal w ramach XV Festiwalu Artystycznego "TALENTY 2015" w dniu 27.10.2015r.

wicej...15/11/2015 - XV Festiwal Artystyczny "TALENTY 2015" - plastyka

Protok z eliminacji gminnych w kategorii plastyka w ramach XV Festiwalu Artystycznego "TALENTY 2015" w dniu 27.10.2015r.

wicej...15/11/2015 - XV Festiwal Artystyczny "TALENTY 2015" - recytacja

Protok z eliminacji gminnych w kategorii recytacja w ramach XV Festiwalu Artystycznego "TALENTY 2015" w dniu 27.10.2015r.

wicej...15/11/2015 - XV Festiwal Artystyczny "TALENTY 2015" - literatura

Protok z eliminacji gminnych w kategorii literatura w ramach XV Festiwalu Artystycznego "TALENTY 2015" w dniu 27.10.2015r.

wicej...28/9/2015 - Zote i Diamentowe Gody

W biecym roku w naszej gminie obchodzono diamentowe i zote gody. Uroczystoci rozpoczy si od wsplnej mszy w. w kociele p.w. w. Katarzyny Aleksandryjskiej w Spytkowicach, zamwionej przez Wjta Gminy Spytkowice. Dalsze uroczystoci kontynuowano w sali widowiskowej Wiejskiego Domu Kultury w Spytkowicach. Jubilaci otrzymali medale "Za dugoletnie poycie maeskie", okolicznociowe Listy Gratulacyjne oraz upominki. Przyjli yczenia od Wjta Gminy Spytkowice - Mariusza Krystiana, Przewodniczcego Rady Gminy Spytkowice - Jerzego Pirowskiego, Ksidza Proboszcza - Jzefa Piwowarskiego oraz pracownika Urzdu Gminy Spytkowice - Ann Dzidek.

wicej...8/9/2015 - Doynki Gminne 2015

W niedziel, 30 sierpnia 2015 roku w Spytkowicach odbyy si Gminne Doynki. Na wito plonw przyjechali rolnicy z rodzinami, mieszkacy naszej gminy oraz zaproszeni gocie, ktrzy w biecym roku bardzo licznie uczestniczyli w tej uroczystoci.
Tegoroczne witowanie rozpoczo si Msz wit w kociele p/w w. Katarzyny Aleksandryjskiej w Spytkowicach. Proboszcz parafii a rwnoczenie dziekan dekanatu Zatorskiego - ksidz Jzef Piwowarski w asycie 4 ksiy z parafii gminy Spytkowice, diakona oraz ksidza profesora Jana Szczepaniaka, ktry wygosi homili, odprawili bardzo uroczyst liturgi.

wicej...9/9/2015 - Poegnanie wakacji

Wszystko co dobre szybko si koczy? Tak wic wakacyjny czas przelecia nam wszystkim byskawicznie. Gminny Orodek Kultury zaprosi 27 sierpnia na plac przy Wiejskim Domu Kultury w Ryczowie wszystkie dzieci, aby przy wsplnych zabawach poegna si z kolegami i koleankami z innych wietlic, ktre niejednokrotnie spotykay si na wsplnych wyjazdach, turniejach.

wicej...9/9/2015 - Wakacje w Ryczowie i Pwsi

Wakacje w wietlicy w Pwsi i Ryczowie rozpoczy si zajciami plastycznymi pt.,, Moje wymarzone wakacje? oraz wyjciem na nowo otwarty plac zabaw w Ryczowie. Przez nastpne dni mielimy ciekawe warsztaty: wykonanie z filcu etui, zdobienie szklanych butelek farbami oraz innymi dodatkami, origami oraz magnezowe ozdoby, pszczoy z rolki papieru, robilimy bukiet z zebranych traw. Dodatkowo kadego dnia bawilimy si w rne gry i zabawy.

wicej...8/9/2015 - Wakacje w Spytkowicach

Wakacje w wietlicy w Spytkowicach miny w tym roku w bardzo przyjaznej atmosferze. Pomimo maej frekwencji spdzalimy ze sob mio czas. Rozpoczlimy je wyjciem na piknik, podczas ktrego integrowalimy si, podczas wsplnych zabaw. Dzieci w wietlicy w Spytkowicach bardzo chtnie wykonyway rnego rodzaju prace plastyczno - techniczne, ktre cieszyy nasze oczy na wystawce. By rwnie czas na kciki kulinarne.

wicej...8/9/2015 - Wakacje w Bachowicach i Miejscu

Czas szybko pynie i za nami ju czas wakacyjnego odpoczynku. Przygod t rozpoczlimy od przypomnienia jak naley zachowywa si nad wod, na obozach, koloniach i wszelkich innych miejscach ktre odwiedzimy w czasie wakacji eby mc je spdzi bezpiecznie. Postanowilimy ten letnie miesice spdzi w miar moliwoci aktywnie i na wieym powietrzu. Aura nam dopisywaa, wic czsto chodzilimy na spacery.

wicej...8/9/2015 - Doynki w Spytkowicach (powiat nowotarski)

Wzorem roku poprzedniego otrzymalimy zaproszenie na Doynki od partnerskiej Gminy w powiecie nowotarskim. Reprezentacja naszej Gminy, tym razem by to zesp regionalny "Niezapominajki", uczestniczy wsplnie z Wadzami Gminy oraz Radnymi w tej uroczystoci. Po mszy odprawionej w piknym kociku, korowd przeszed na miejscowy stadion sportowy, gdzie odbya si dalsza cz obchodw wita plonw.

wicej...26/8/2015 - "Biedroneczki"

W dniach 19 - 20 sierpnia w wietlicy w Spytkowicach odbyy si warsztaty pod nazw ,,Biedroneczki". Uczestniczyy w nich dzieci w wieku 3 - 5 lat. Zajcia miay na celu rozwijanie zdolnoci plastycznych dzieci. Pod okiem opiekunw maluchy wykonyway z masy papierowej oraz wacikw biedronki, ktre po wyschniciu zostay piknie pomalowane. Prcz zaj plastycznych by czas take na wspln zabaw.

wicej...24/8/2015 - Warsztaty czekoladowe

12 sierpnia w sali Domu Straaka w Bachowicach gocilimy dzieci na czekoladowej uczcie. Warsztaty, ktre si tam odbyy pozwoliy na blisze poznanie etapw produkcji czekolady. By rwnie czas na zabaw, podczas ktrej byo poznawanie poprzez degustacj rnego rodzaju czekolady: belgijskiej, limonkowej, pomaraczowej oraz eksperymentalnym czeniu smakw sonych i sodkich.

wicej...24/8/2015 - Wakacyjny Turniej wietlicowy

Wakacyjny Turniej wietlicowy w biecym roku odby si w Bachowicach. Przybyy reprezentacje wietlic wiejskich z Pwsi, Miejsca, Spytkowic oraz Bachowic. Dzieci rywalizoway w rnych konkurencjach dopingujc okrzykami swoje druyny, ktre chtnie podejmoway wyzwania. Po wyczerpujcej zabawie wszyscy zajadali si kiebask z grila, chipsami oraz popijay soczkami.

wicej...24/8/2015 - Wycieczka do Parku Edukacji Globalnej w Krakowie

24 lipca wyjechalimy z Gminnego Orodka Kultury w Spytkowicach do Parku Edukacji Globalnej, ktry mieci si w centrum Krakowa, przy Bulwarach Wilanych. To bardzo interesujce miejsce stworzone po to, aby pokaza ycie mieszkacw najbardziej odlegych i zapomnianych zaktkw wiata.
Na ogromnej powierzchni czekao na nas interaktywne zwiedzanie szeciu osad z rnych czci wiata. Zwiedzanie rozpoczlimy od Afryki, gdzie dzieci wziy udzia w warsztatach edukacyjnych pt.: "Dzie z ycia w Afryce", podczas ktrych poznay obowizki, zabawy i codzienne zajcia mieszkacw.

wicej...30/7/2015 - Wyjazd do Lenego Parku Niespodzianek w Ustroniu

W pitek 24 lipca dzieci uczszczajce na zajcia wietlicowe i nie tylko wraz z opiekunkami wybray si na wycieczk do Lenego Parku Niespodzianek do Ustronia. Leny Park Niespodzianek to miejsce, ktre warto odwiedzi. Znajduje si w Ustroniu Zawodziu w Beskidzie lskim i jest on jedynym w swoim rodzaju parkiem, ktry daje moliwo spdzenia czasu dla caych rodzin, grup zorganizowanych w rnym przedziale wiekowym i pojedynczych goci. Ten niekonwencjonalny ogrd zoologiczny, ktry zaskakuje sw form, pozwala na obcowanie z natur, dzik przyrod, rozrywk i edukacj.

wicej...27/7/2015 - Wyjazd do kina Wadowice

W dniu 22 lipca 2015r. dzieci z naszej gminy wyjechay do kina Wadowice na film animowany pt. "FRU!". Przed seansem dzieci miay czas na zaopatrzenie si w popcorn i rne sodkoci. Podczas filmu panowaa cisza, ktra bya przerywana czstym miechem. Film opowiada o ptaszku, ktry od dnia wyklucia z jaka nie wychyli dzioba poza rodzinne gniazdo.

wicej...23/7/2015 - Rajd rowerowy "Po zdrowie dla Pauliny"

W sobotni poranek 18 lipca 2015r. ze stadionu sportowego w Spytkowicach o godz. 9 rano wyruszy prawie dwustuosobowy rajd rowerowy "Po zdrowie dla Pauliny". Zorganizowany zosta przez grup wolontariuszy "Wygrajmy Razem" z czan oraz Wjta Gminy Spytkowice. Trasa rajdu bya do duga, liczya okoo 40 km, wioda od Spytkowic przez Zator do Wadowic i z powrotem przez Graboszyce do Spytkowic, ale "dla chccego nic trudnego". Rajd eskortowany by przez Policj, Stra Poarn oraz karetk.

wicej...23/7/2015 - Warsztaty plastyczne "Kolorowe etui"

W pierwszym tygodniu wakacji 3 lipca 2015r. w wietlicy wiejskiej w Pwsi odbyy si warsztaty plastyczne "Kolorowe etui", ktrych celem byo wykonanie etui na telefon z filcu. Uczestniczyo w nich 11 dzieci w wieku 6-12 lat. Dzieci wycinay etui, dobierajc rne kolory filcu i dodatki takie jak: guziczki, kwiatuszki, tasiemki, serduszka wedug wasnego uznania i pomysu.

wicej...30/6/2015 - II Kulturalne Pasje - Prezentacje Artystyczne uczestnikw zaj w GOK Spytkowice

Gminny Orodek Kultury w Spytkowicach w swojej ju 15-letniej dziaalnoci zajmuje si upowszechnianiem kultury poprzez organizacj imprez, warsztatw, konkursw, wycieczek, itp. Rozwijanie zainteresowa amatorsk twrczoci artystyczn i prowadzenie przez to edukacji kulturalnej dzieci, modziey i dorosych realizowane jest m.in. poprzez prowadzenie zaj, k zainteresowa i zespow artystycznych tj.: zespoy wokalne "Pryzmat", regionalny "Niezapominajki"; zespoy taneczne "X-DANCE", "TIP-TOP", "FANTAZJA"; zajcia taneczne; indywidualna nauka gry na instrumentach; zajcia aerobiku; jzyk angielski; Klub Krasnala.

wicej...17/6/2015 - VII Dziecicy Festiwal Piosenki "O Pluszowego Misia"

W sobotni poranek ju po raz sidmy gocilimy w Orodku Kultury najmodszych artystw. W towarzystwie instruktorw, nauczycieli oraz swoich najbliszych zapenili sal i czekali a przyjdzie czas na prezentacje sceniczne.
Solici, duety i zespoy prezentoway swoje ulubione piosenki a barwne stroje przycigay wzrok publicznoci. Dzieci dostarczyy wszystkim wielu miych przey artystycznych. Pomimo, e konkurowali o miejsce na podium, stworzyli midzy sob i na scenie dobr atmosfer. Dlatego te, ten wdzik oraz due zdolnoci wokalne nagradzane byy brawami.

wicej...03/6/2015 - Dzie Dziecka 2015 i Dzie Otwarty Urzdu Gminy

Pikne niedzielne popoudnie 31 maja 2015 roku najmodsi mieszkacy naszej gminy, witowali przy DS w Bachowicach "Dzie Dziecka". Rozpoczcie odbyo si uroczyst Msz w. w Kociele Parafialnym w Bachowicach. Nastpnie, ju na placu przy Domu Straaka rozpoczlimy zabaw od ogoszenia wynikw III Konkursu Wiedzy o Gminie Spytkowice, w wyniku ktrego wyonilimy zwycizcw. I miejsce zdobywajc tytu Dziecicego Wjta Gminy Spytkowice 2015, zdobya Sara Rzoca, II miejsce i tytu Dziecicego Przewodniczcy Rady Gminy Spytkowice przypad Mikoajowi Krystianowi, natomiast tytu Dziecicego Sekretarza Gminy otrzymaa Kamila Staczyk zajmujc III miejsce.

wicej...03/6/2015 - Dzie Mamy w Klubie Krasnala

W rod 27 maja o godzinie 16.00 zosta zorganizowany Dzie Mamy. Dzieci uczszczajce na zajcia przygotoway wraz z prowadzcymi krtki program artystyczny. Chocia niektrych zeraa trema to i tak dzielnie oraz z wielkim dwikiem prezentowali piosenki, wiersze i skadali yczenia swoim kochanym mamom.

wicej...29/5/2015 - III Konkurs Wiedzy o Gminie Spytkowice

W dniu 25 maja 2015r. w sali WDK Spytkowice odby si ju po raz trzeci Konkurs Wiedzy o Gminie Spytkowice. Wzili w nim udzia uczniowie klas IV-VI ze szk podstawowych z terenu naszej gminy. Do testu przystpio 18 uczniw, ktrzy zmierzyli si z pytaniami dotyczcymi Rady Gminy, Wjta Gminy, ich kompetencji, oraz znajomoci biecych wydarze odbywajcych si na terenie Gminy Spytkowice.

wicej...29/5/2015 - Targi Turystyczne Doliny Karpia

Gmina Spytkowice, jak co roku przystpia do udziau w Targach Turystycznych Doliny Karpia. Turyci, ktrzy 16 maja br. odpoczywali w naszym regionie mogli odwiedzi na terenie naszej gminy:
- Gospodarstwo Agroturystyczne - Na Rozstajach, ktre oferowao rabat na nocleg oraz bezpatne zwiedzanie zwierzyca.
- Stowarzyszenie "Jestemy Razem", gdzie czekaa wystawa prac rkodzielniczych, degustacja produktw lokalnych oraz warsztaty rkodziea ludowego.
- Stowarzyszenie Przyjaci Ryczowa i Pwsi, ktre zaproponowao zwiedzanie Izby Regionalnej oraz warsztaty rkodzielnicze.

wicej...29/5/2015 - Konkurs czytelniczy w Ryczowie

W poniedziaek 18 maja dzieci ze wietlicy wiejskiej w Pwsi a 19 maja 2015r. z Ryczowa bray udzia w konkursie czytelniczym, na ktry wybralimy si do Filii GBP w Ryczowie. W realizacji naszego przedsiwzicia pomoga nam Pani Monik Smurzyska ? pracownik Biblioteki.

wicej...31/3/2015 - Tradycja Wielkanocna 2015

Sobotnie popoudnie, poprzedzajce Niedziel Palmow zgromadzio w sali WDK Ryczw liczn publiczno. Uroczysto pn. "Tradycja Wielkanocna" bya okazj do tego, aby pokaza bogate dziedzictwo i tradycje zwizane ze witami wielkanocnymi.

Przybyo tu wielu zaproszonych goci, a wrd nich byli: Pan Andrzej Pajk - Senator Rzeczypospolitej Polskiej, Pan Ryszard Papanek - Wjt Gminy Spytkowice (powiat nowotarski), Pan Jzef Kocielniak - Przewodniczcy Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) oraz delegacja z tamtejszej gminy, Pan Ryszard Mrz - Radny Powiatu Wadowickiego, Pan Jerzy Pirowski - Przewodniczcy oraz Radni Rady Gminy Spytkowice, Pan Tadeusz Dbski - Komendant Gminny OSP Spytkowice, Dyrektorzy Szk i Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, sotysi wsi, przedstawiciele organizacji pozarzdowych.

wicej...28/3/2015 - Konkurs wielkanocny "Baranki, zajczki... - dekoracje wielkanocne"

Celem konkursu byo kultywowanie tradycji wit Wielkanocnych, rozwj wraliwoci plastycznej i artystycznej, pogbienie wiedzy na temat symboli zwizanych z Wielkanoc, prezentacja twrczoci dzieci i modziey.
Komisja nagradzajc prace braa pod uwag pomysowo, staranno i samodzielno wykonania, oryginalno pomysu, zachowanie tradycyjnych motyww.

wicej...11/3/2015 - Relacja - FERIE 2015

Tegoroczne ferie z Gok-iem mona zaliczy do bardzo udanych. Plan by bogaty i z uczestnictwa w poszczeglnych zajciach i wycieczkach mona wnioskowa, e zadowoli naszych modych mieszkacw. Osoby, ktre spdzay ferie na terenie gminy mogy skorzysta z tej oferty.

wicej...7/3/2015 - Wycieczka do Bielska-Biaej

W dniu 26.02.2015r. dzieci z gminy Spytkowice pojechay do Teatru Lalek Banialuka do Bielska - Biaej na spektakl pt. ,,Tymoteusz wrd ptakw". Zachwycone dzieci uwanie oglday sztuk w ktrej znakomicie wcielili si w role aktorzy: lis, kura, ptaki, niedwied oraz tytuowy Tymoteusz. Bohaterowie sztuki rozbawili zarwno tych najmodszych jak i nieco starszych widzw.

wicej...7/3/2015 - Warsztaty kulinarne "Kanapkowe cudeka"

W jednym z feryjnych dni zorganizowalimy spotkanie z profesjonalnym kucharzem, ktry to wsplnie z dziemi z naszej gminy przygotowa kanapki. Wszyscy byli ubrani w fartuszki tak, jak przystoi na prawdziwych kucharzy, zaopatrzeni w odpowiedni sprzt, rozpoczli prac. Pan Kamil, prowadzcy warsztaty kulinarne, pokaza dzieciom, jak pokroi, pyszne i zdrowe dodatki. Byy to m.in. wiee ogrki, pomidory, saata, rzodkiewka, ser ty, oliwki, kukurydza, szczypiorek, maso, wdlina oraz rnego rodzaju pieczywo.

wicej...7/3/2015 - Zimowy turniej wietlicowy

We wtorek 24 lutego br. odby si wietlicowy Turniej Zimowy. Przed godzin 11?? do sali WDK w Spytkowicach przybyy wietlicowe druyny z Bachowic, Miejsca, Ryczowa oraz Spytkowic. Druyny rywalizoway ze sob w rnych konkurencjach: sprawnociowych tj. "tor przeszkd", "balonowy spacer", "skrelanie cyfr" itp. oraz umysowych tj. rozwizywanie krzywek, rebusw, zagadek i innych. Podczas trwania wszystkich konkurencji druynom oraz prowadzcym towarzyszy dobry humor oraz zdrowy duch rywalizacji.

wicej...7/3/2015 - Wycieczka do kina

19 lutego b.r. wybralimy si do Kina "Centrum" w Wadowicach na film pt. "Krlowa niegu 2" w 3D. Do Wadowic zajechalimy autokarem. Bardzo duo dzieci byo chtnych na spotkanie z bohaterami piknej bani H.CH. Andersena. Po dotarciu na miejsce dzieci zaopatrzyy si w kubeki pene popcornu, rozsiady si wygodnie w sali kinowej zaoyy okulary 3D i z niecierpliwoci czekay na projekcje filmu.

wicej...26/2/2015 - Kolejne karnawaowe szalestwo

Ferie zimowe w Gminnym Orodku Kultury rozpocz bal karnawaowy, tym razem dla dzieci w wieku 6-12 lat. Tematem przewodnim by styl ycia piratw. Zabawa bya wymienita. Najpierw dzieci rozgrzeway si w tacu i z pomoc chusty animacyjnej a potem bray udzia w rnego rodzaju konkurencjach: tworzyy mumie egipskie, ozdabiay swoje lornetki z rolek po papierze toaletowym, przecigay lin.

wicej...12/2/2015 - Ach, co to by za bal... !!!

W dniu 11.02.2015r. najmodsi mieszkacy naszej gminy spotkali si na "Balu Karnawaowym", gdzie przyszli w piknych przebraniach. Bohaterowie znanych bajek, czy tez rne zwierztka prezentoway si bardzo adnie. Krlewny, ksiniczki, wrki, czarodziejki, motylki, pajki, nietoperze, kowboje, anioki, i wiele innych postaci plsay w rytm muzyki.

wicej...2/2/2015 - Polska DeLuxe, czyli wspomnienia z PRL-u

Osoby, ktre zechciay w sobotnie popoudnie wstpi do Orodka Kultury, aby si troszk rozerwa, napi kawy, zje ciastko, miay przyjemno zobaczy prezentacje taneczne zespou "Pretty Woman" oraz popisy Kabaretu "Czarna Rkawiczka", skupiajcych grup zapalonych artystw - studentw owicimskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

wicej...26/1/2015 - Koncert kold i pastoraek

Stycze w polskiej tradycji to czas noworocznych koncertw i wsplnego koldowania. W ten radosny czas rwnie w Gminnym Orodku Kultury w Spytkowicach ju po raz drugi odby si KONCERT KOLD I PASTORAEK. 25 stycznia 2015 r. zespoy dziaajce przy GOK, ktre wicz pod kierownictwem instruktora Pana Roberta Budzynia, przygotoway koncert. Usyszelimy prezentacje solowe i zespoowe.

wicej...20/1/2015 - Przegld kold i pastoraek w Zatorze

W sobot 17 stycznia 2015 roku, ju po raz sidmy odby si Przegld Kold i Pastoraek w Zatorze. Wziy w nim udzia podopieczne Pana Roberta Budzynia, ktry prowadzi zajcia wokalne w Gminnym Orodku Kultury w Spytkowicach. Uczestnikw byo bardzo duo a wszystkie dziewczyny zostay docenione przez jury. W swoich kategoriach poszczeglne miejsca zajy: I miejsce Marcelina Szydowska; II miejsce: Ewa Chlebicka, Daria Byrska, Julia Gurdek; Wyrnienie: Klaudia Manicka, Oliwia Berniak.

wicej...13/1/2015 - 23 Fina Wielkiej Orkiestry witecznej Pomocy

11 stycznia 2015r. odby si 23 Fina WOP, temat tegorocznego Finau brzmia: "Dla podtrzymania wysokich standardw leczenia dzieci na oddziaach pediatrycznych i onkologicznych oraz godnej opieki medycznej seniorw". Wolontariusze z naszej Gminy zebrali cznie 13 645,42 z, ze sprzeday gadetw zebrano 411,00 z, co dao ogln kwot 14 056,42 z. oraz obca waluta w wysokoci : 23,51 euro, 5 pensw, 10 dolarw USD. Najwicej zebrali wolontariusze ze Spytkowic - 6 955,36 z, nastpnie z Ryczowa - 3659,69 z oraz z Bachowic - 3030,37 z. Gratulujemy Aleksandrze Knapik z Zespou Szkolno-Przedszkolnego w Spytkowicach, ktra zebraa najwiksz kwot (1614,14 z, 10 dolarw oraz 3,98 EURO).

wicej...12/1/2015 - IV Gminny Przegld Kold i Pastoraek "Hej kolda, kolda"

To ju po raz czwarty gocilimy dzieci, modzie, rodzicw, nauczycieli oraz cae rodziny ktre towarzyszyy uczestnikom Przegldu Kold i Pastoraek.
Suchalimy prezentacji scenicznych, ktrych poziom z roku na rok znacznie si podnosi. Dlatego te licznie zgromadzona publiczno, dzikowaa wykonawcom za wystpy gromkimi brawami. Przekonalimy si ile pracy i trudu wymagao przygotowanie tych artystw.

wicej...7/1/2015 - Koncert zespou TALITHA KUM

W niedziel 4 stycznia goci u nas zesp TALITHA KUM. Tworz go modzi ludzie, ktrzy jak sami mwi piewem chwal Boga. Mielimy okazj przekona si o tym podczas niezwykego koncertu kold, ktry wprawi suchaczy w zachwyt. Dwiki pynce prosto z serc wykonawcw, tworzyy niesamowit atmosfer panujca wrd widowni.

wicej...31/12/2014 - Wigilia w wietlicy wiejskiej w Ryczowie

Grudzie to czas w ktrym wszyscy czekaj z niecierpliwoci na wita. Na wietlicy w Ryczowie rwnie da nam si we znaki ten radosny czas oczekiwa. Dzieci chtnie przygotowyway ronego rodzaju ozdoby, ktrymi jak ju wczeniej pisalimy wystroili choink.

wicej...22/12/2014 - Przygotowania witeczne w wietlicy wiejskiej w Ryczowie

Dzieci ze wietlicy w Ryczowie bardzo chtnie i z wielkim zaangaowaniem uczestniczyy w zajciach przygotowawczych do wiat Boego Narodzenia.

wicej...16/12/2014 - Wyniki konkursu plastycznego "GWIAZDA BETLEJEMSKA"

Celem konkursu byo rozwijanie uzdolnie plastycznych i wraliwoci estetycznej dzieci i modziey oraz przyblienie i zainteresowanie dzieci i modziey tradycj zwizan ze witami Boego Narodzenia.

wicej...16/12/2014 - Spotkanie z Mikoajem

Wszystkie grzeczne dzieci, a byo ich w tym roku bardzo duo, spotkay si w sali Wiejskiego Domu Kultury w Spytkowicach i tu mogy obejrze spektakl pt. "Poszukiwana praca dla Bawanka" w wykonaniu Teatru Czkawka. Dzieci podczas spektaklu byy zaangaowane w perypetie bohatera -Bawanka, ktry czu si samotny, smutny i nikomu niepotrzebny. Jego pragnieniem byo znalezienie wymarzonej pracy, gdy przez to mg si poczu wanym, znale przyjaci i zobaczy witego Mikoaja.

wicej...3/12/2014 - Nominacje do nagrody gwnej "Talent 2014"

Podczas eliminacji powiatowych XIV Festiwalu Artystycznego "TALENTY 2014" jury nominowao do nagrody gwnej w poszczeglnych kategoriach nastpujce osoby z terenu gminy Spytkowice:


Gratulujemy wszystkim nominowanym i yczymy dalszych sukcesw! Informujemy, e Koncert Galowy odbdzie si 14 grudnia, podczas ktrego ogoszone zostan nazwiska Laureatw nagrody gwnej "Talent 2014".25/11/2014 - Zote i Diamentowe Gody 2014

Uroczystoci zwizane z jubileuszem 50 i 60-lecia poycia maeskiego par zamieszkaych na terenie naszej gminy rozpoczy si Msz wit w kociele p.w. w. Katarzyny Aleksandryjskiej w Spytkowicach. Po niej zaproszeni gocie udali si do Wiejskiego Domu Kultury w Spytkowicach, gdzie odbyy si dalsze uroczystoci. W tym roku w Gminie Spytkowice swoje Zote Gody witowao pitnacie par. W gronie dostojnych jubilatw znalazy si rwnie maestwa, ktre doczekay si 60.- lecia poycia maeskiego. Byli nimi Pastwo: Maria i Jan Furlaga, Maria i Jzef Kowalscy, Antonina i Andrzej Olszowscy.

wicej...25/11/2014 - I Modzieowy Festiwal Piosenki "O Zot Nutk"

W dniu 22 listopada 2014r. odby si po raz pierwszy w naszej gminie Modzieowy Festiwal Piosenki "O Zot Nutk". W trakcie imprezy zaprezentowao si 16 uczestnikw w trzech grupach wiekowych: kl. IV-VI, gimnazjum oraz szkoy ponadgimnazjalne, w kategorii solici i zespoy. Oceny dokonao jury w skadzie: Monika Glanowska absolwentka szkoy muzycznej, gra na flecie poprzecznym, Janusz Macherek z wyksztacenia pedagog muzyczny, zajmuje si produkcj muzyczn.

wicej...31/10/2014 - PROTOKӣ eliminacji gminnych XIV Festiwalu Artystycznego "Talenty 2014"

Gminny Orodek Kultury w Spytkowicach zgasza cznie 28 reprezentantw do udziau w XIV Festiwalu "Talenty 2014" wg nastpujcego wyszczeglnienia

wicej...21/10/2014 - Nowa sala prb Gminnej Orkiestry Dtej

Gminna Orkiestra Dta ju moe wiczy w nowej sali prb. Wczeniej odbyway si one w wietlicy wiejskiej. Jednak poszerzenie oferty zaj i cigy wzrost liczby muzykw w orkiestrze oraz doposaenie w nowy sprzt, wymusi wygospodarowanie osobnego pomieszczenia, przeznaczonego tylko na uytek orkiestry. Dlatego te zosta przeprowadzony generalny remont w pomieszczeniach Wiejskiego Domu Kultury, gdzie wczeniej funkcjonowa Orodek Zdrowia. Pomieszczenia nabray nowego wygldu i zostay adoptowane na sal prb Gminnej Orkiestry Dtej.

wicej...20/10/2014 - Lekcja Wiedzy o Spoeczestwie w Urzdzie Gminy Spytkowice

W poniedziaek 20 padziernika Urzd Gminy Spytkowice odwiedzili gimnazjalici zZespou Szkolno-Przedszkolnego w Ryczowie, w ramach lekcji Wiedza o Spoeczestwie. Modzie zasiada wsali, gdzie odbywaj si sesje Rady Gminy. Tam przywitaa ich Sekretarz Gminy - Pani Anna Przejczowska, ktra przybliya uczestnikom informacje na temat funkcjonowania urzdu.

wicej...17/10/2014 - Dzie seniora

Podobnie, jak w ubiegych latach Koa Gospody Wiejskich z Bachowic, Miejsca i Ryczowa zorganizoway dla Seniorw spotkania integracyjne.
"Dzie Seniora" zgromadzi w kadej z miejscowoci du ilo uczestnikw. W czci oficjalnej gocie usyszeli serdeczne yczenia wszelkiej pomylnoci, zdrowia i stu lat ycia. Po ciepych sowach by czas na wystpy. Opraw artystyczn przygotoway szkoy.

wicej...9/10/2014 - Wielkie niwa Karpiowe

W niedziel ju od godzin porannych na owisku w Podolszu panowa wielki ruch, a dziao si tak w zwizku z odbywajc si tam imprez plenerow "Wielkie Zatorskie niwa Karpiowe", koczc caoroczny Festiwal Doliny Karpia.

wicej...9/09/2014 - Wakacje w wietlicy wiejskiej w Ryczowie

Te wakacje na dugo pozostan w naszej pamici, z bardzo wielu powodw. Po pierwsze wietlica czynna bya kadego dnia, ze wzgldu na remont Domu Straaka w Pwsi. Dzieci z Ryczowa i Pwsi wspaniale si razem dogadyway, pomimo tego, e byo nas bardzo duo kadego dnia. rednia ilo dzieci w kady dniu to 28 osb. Kilkakrotnie paday rekordy. Najwicej byo nas 36 osb, natomiast najmniej to 21. Plan, ktry powsta w czerwcu zosta prawie w caoci zrealizowany zgodnie z zapisanymi punktami.

wicej...9/09/2014 - Wakacje w wietlicy wiejskiej w Spytkowicach

wietlica Wiejska w Spytkowicach w czasie wakacji bya czynna we wtorki, czwartki oraz w pitki.
Wakacje byy czasem na wsplne wyjcia na boisko przy szkole, gdzie bawilimy si w rne zabawy ruchowe, podchody, gralimy w ?zbijanego? oraz korzystalimy z placu zabaw. Ponadto spacerowalimy po Spytkowicach opowiadajc o zabytkach, przyrodzie i historii wsi.

wicej...9/09/2014 - Wakacje w wietlicach wiejskich w Miejscu i w Bachowicach

Tegoroczne wakacje w wietlicach wiejskich zapowiaday si niezwykle ciekawie, gdy oprcz planu zaj, bogatego w rne atrakcje oraz spotkania, zaplanowane byy rwnie wycieczki i imprezy dla dzieci spdzajcych wakacje w Gminie Spytkowice, zorganizowane przez Gminny Orodek Kultury. wietlica podczas wakacji w Miejscu czynna bya w poniedziaki, rody i pitki, natomiast wietlica w Bachowicach we wtorki, czwartki i rwnie piatki.

wicej...6/09/2014 - "Lato zosta z nami" - impreza plenerowa

Koniec sierpnia, to czas w ktrym przy wsplnych spotkaniach podsumowywalimy radosny czas wakacji. Na plenerowej imprezie spotkalimy si w Ryczowie. Pod Wiejskim Domem Kultury ustawiy si dmuchane zjedalnie w ksztacie tygryskw, kaczuszek, itp. Tak zacza si zabawa, Trzeba przyzna, e bya to wielka frajda dla starszych i modszych dzieciakw.

wicej...6/09/2014 - "Razem nad Skaw"

30 sierpnia przedstawiciele Gminy Spytkowice brali udzia w imprezie prezentujcej dorobek artystyczny i potencja kulturowy gmin wchodzcych w skad Doliny Karpia, zorganizowanej przez Powiat Wadowicki.
Podczas prezentacji scenicznych zobaczy mona byo: zesp folklorystyczny "Karpikowe Dzieci", Maoretki "Voyage" i "One Step" oraz zesp piewczy "Senioritki z Polanki Wielkiej, zesp wokalno-instrumentalny "Wiolinki" z Tomic, zesp piewaczy "Podolszanka" z Zatora, zesp taneczny "Agpado" i wokalistki z zespou "Prymat" ze Spytkowic, a take zesp "Rafaelki" z Brzenicy.

wicej...6/09/2014 - Spotkanie dzieci z Policjantem na wietlicy w Miejscu

Nadchodzcy pocztek nowego roku szkolnego to moment, w ktrym szczeglny nacisk kadziemy na bezpieczestwo. Dlatego dzieci ze wietlicy w Miejscu miay okazj spotka si z policjantem. W dniu 29.08.2014r. na wietlic przyby dzielnicowy z Posterunku Policji w Spytkowicach. Dzieci serdecznie powitay gocia i z zainteresowaniem suchay tego, co mwi.

wicej...6/09/2014 - Wyjazd do Owicimskiego Centrum Kultury na spektakl "Lampa Alladyna"

W czwartek, 26 sierpnia o godz. 16.15 dzieci z Gminy Spytkowice wyjechay do Owicimskiego Centrum Kultury na spektakl pt. "Lampa Alladyna". Na miejscu oprcz bajki czekay na nich jeszcze inne atrakcje: malowanie twarzy, wykonywanie wiatrakw do rowerw, ogromne bajkowe puzzle oraz mnstwo kolorowych balonw. Sam spektakl by krtki, ale za to bardzo ciekawy, gdy bray w nim udzia rwnie dzieci, ktre go oglday.

wicej...5/09/2014 - Spotkanie dzieci ze straakami OSP w Bachowicach

Pitek, 22 sierpnia 2014r. dzieci ze wietlicy wiejskiej wybray si na spotkanie ze straakiem Ochotniczej Stray Poarnej w Bachowicach a zarazem Komendantem Gminnym OSP Panem Tadeuszem Dbskim. W trakcie spotkania opowiada on o subie, rodzajach umundurowania, przestrzeganiu zakazw i nakazw zwizanych z zachowaniem bezpieczestwa w czasie poaru, burzy oraz wypadku. Dzieci zwiedziy remiz, dowiedziay si w jakich okolicznociach naley wzywa stra poarn.

wicej...5/09/2014 - Warsztaty rkodziea na wietlicy wiejskiej w Bachowicach

Dnia 21 sierpnia 2014 r. na wietlicy wiejskiej w Bachowicach odbyy si warsztaty rkodziea. Zostay zorganizowane wsplnie z Paniami z Koa Gospody Wiejskich z Bachowic.Podczas zaj dzieci dekoroway drewniane figurki (misie i kozioki) i tworzyy wasne bransoletki. Ponadto wychowankowie wietlicy wykonywali kwiaty z bibuy, ktre zostay wykorzystane do dekoracji podczas Doynek Gminnych.

wicej...5/09/2014 - Warsztaty ze Zwizkiem Emerytw i Rencistw w Spytkowicach

11 sierpnia tj. poniedziaek w wietlicy wiejskiej w Spytkowicach zorganizowaymy warsztaty kulinarne. Uczestniczce w zajciach dzieci miay moliwo pozna tajniki przygotowania pysznych pierogw z kapust i misem. Uczestnicy chtnie przygotowywali, rozwakowywali ciasto a nastpnie zajli si wykrawaniem i lepieniem pierogw.

wicej...2/09/2014 - Warsztaty kulinarne z KGW Ryczw

Dnia 27 sierpnia tj. roda na sali WDK w Ryczowie odbyy si ostatnie w te wakacje warsztaty kulinarne z Koem Gospody z Ryczowa. Tym razem dzieci miay moliwo pozna tajniki przygotowania wymienitych zapiekanek, popcornu oraz kompotu. Starsze dzieci czynnie pomagay w przygotowaniach, obierajc i krojc pieczarki, inne tary ser. Modsi natomiast przygldali si z wielkim zainteresowaniem.

wicej...2/09/2014 - Spotkanie z kierownikiem Zakadu Usug Komunalnych

Dnia 25 sierpnia tj. poniedziaek na wietlicy w Ryczowie dzieci odwiedzi kierownik ZUK p. Grzegorz Knapik. Spotkanie byo podzielone na dwie czci, a mianowicie I cz- teoretyczna, podczas ktrej kierownik ZUK przedstawi w ciekawy sposb trudne, niejednokrotnie cikie do zapamitania pojcia.

wicej...2/09/2014 - Warsztaty plastyczne

Dnia 14.08.2014 na wietlicy w Ryczowie odbyy si warsztaty plastyczno-techniczne z niespodziewanym Gociem. Poprowadzia je Pani Bogumia, ktra na stae ze swoj rodzin mieszka w maym miasteczku w Wielkiej Brytanii. Wakacje jednak spdzali w Ryczowie u rodziny. W ramach czasu wolnego odwiedzili nas na wietlicy. Po wsplnych rozmowach i zabawach zaproponowaa przeprowadzenie jednych zaj.

wicej...2/09/2014 - Warsztaty robienia kwiatw

We wtorek, dnia 12.08. wietlic w Ryczowie odwiedziy przedstawicielki Koa Gospody Wiejskich w Ryczowie. Prezentoway nam po raz kolejny swoje umiejtnoci, tym razem uczylimy si jak wykona bukiet piknych kwiatw z bibuy. Wykonywalimy pod okiem profesjonalistek chabry, maki, re, przebiniegi, szyszki oraz wiele innych piknych kwiatw.

wicej...2/09/2014 - Wizyta w gospodarstwie rolnym

Dnia 04.08.2014 dzieci ze wietlicy w Ryczowie odwiedziy gospodarstwo rolne. Ogldalimy tam sprzt rolniczy, o ktrym opowiadaa nam w szczegach Pani Malona - wspwacicielka gospodarstwa. Poznalimy maszyny do siania zboa, sadzenia ziemniakw, sprzt do koszenia trawy. Znajdoway si tam rwnie urzdzenia, ktrych w dzisiejszych czasach ju si nie uywa.

wicej...2/09/2014 - Spotkanie z pielgniark

Ostatni dzie lipca na dugo pozostanie w pamici dzieciom ze wietlicy w Ryczowie. Wanie wtedy odbyo si spotkanie z pielgniark. Zaproszenie nasze przyja Pani Magorzata Mynarczyk - pielgniarka rodowiskowa. Podczas zaj opowiadaa i pokazywaa nam jak zachowa si w poszczeglnych sytuacjach zagroenia.

wicej...28/08/2014 - Doynki Gminne

Niedziela 24 sierpnia bya dniem organizacji gminnego wita Plonw. Tym razem odbyo si ono w Bachowicach, na stadionie sportowym LKS "Borowik". Mona powiedzie, e wszystko byo zapite na ostatni guzik poza jednym drobnym, ale niezwykle wanym szczegem czyli pogod. Jednak mimo tej niesprzyjajcej aury zabawa bya doskonaa.

wicej...28/08/2014 - "czy nas rzeka"

24 sierpnia 2014r. na stadionie sportowym LKS "Borowik" w Bachowicach w godz. 15.00 - 19.00 przy potoku Czarczeska, Gminny Orodek Kultury w Spytkowicach zorganizowa imprez w ramach projektu "czy nas rzeka - organizacja plenerowej imprezy kulturalnej promujcej walory dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez pryzmat rzek" wspfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarw Wiejskich: Europa inwestujca w obszary wiejskie.

wicej...28/08/2014 - Dzie piamowy

22 sierpnia tj. pitek na wietlicy w Ryczowie odby si "Dzie piamowy", w ktrym uczestniczyo 33 dzieci. Kade z nich przynioso tego dnia swoj ukochana maskotk, poduszk oraz piam. Uczestnicy opowiadali o swoich pluszakach.

wicej...26/08/2014 - Zajcia ekologiczne w wietlicy Miejsce

Dnia 20 sierpnia 2014 r. (roda) wychowawca wietlicy wsplnie z sotysem Miejsca Pani Grayn Staczyk zorganizoway spotkanie dzieci z kierownikiem ZUK w Spytkowicach p. Grzegorzem Knapik. Akcja miaa na celu promowanie wrd najmodszych idei segregacji odpadw w ich najbliszym otoczeniu. Dzieci poznay i utrwaliy sobie terminy zwizane z gospodarowaniem odpadami: segregacja, recykling, "elektromieci", surowce wtrne, kompostownik.

wicej...26/08/2014 - Warsztaty muzyczno-wokalne

Dnia 20 sierpnia wietic w Ryczowie odwiedzia Pani Kamila Kozio - wokalistka, od kilku lat wsppracujca z wieloma zespoami muzycznymi. Prowadzi ona take grup dziecicej scholi z Ryczowa. Na nasz prob poprowadzia zajcia muzyczno-wokalne. Na pocztku spotkania dzieci poznaway rne wiczenia muzyczne przygotowujce do wystpu wokalnego. Nastpnie odbyo si karaoke.

wicej...26/08/2014 - Doynki w Spytkowicach

Stowarzyszenie "Jestemy Razem" 17 sierpnia 2014r. reprezentowao nasz Gmin w Spytkowicach - powiat nowotarski, podczas Gminnych Doynek. Tradycyjnie wito chleba rozpoczo si uroczyst msz wit. To podczas niej powicono wieniec i chleb doynkowy. Nastpnie korowd przeszed na plac OSP, gdzie odbyy si tradycyjne obrzdy i wystpy artystyczne. Zespl regionalny dziaajcy przy GOK zaprezentowa skadank piosenek biesiadnych, za ktre otrzyma gromkie brawa.

wicej...26/08/2014 - Rajd Pojazdw Zabytkowych

16 sierpnia na stadionie sportowym LKS "Astra" mieszkacy Spytkowic mieli okazj podziwia pojazdy, ktrych zwykle nie mona zobaczy na polskich drogach. Gocilimy bowiem uczestnikw XIV Maopolskiego Midzynarodowego Rajdu Pojazdw Zabytkowych. Zainteresowanie okazami, ktre przyjecha z rnych stron wiata byo spore.

wicej...4/08/2014 - Warsztaty kulinarne w Bachowicach

31 lipca (tj. czwartek) dzieci ze wietlicy wiejskiej w Bachowicach wsplnie z Paniami z Koa Gospody Wiejskich z Bachowic zorganizoway warsztaty kulinarne. Frekwencja dopisaa, gdy na zajciach pojawio si 30 dzieci. Panie przedstawiy dzieciom przepisy i od razu wszyscy wzili si do pracy. Wsplnie przygotowali pyszne placki drodowe, ciasteczka w rnych ksztatach oraz smaczne naleniki z bit mietan.

wicej...Gminny O¶rodek Kultury w Spytkowicach 2011 © switchprojekt